Reisvoorwaarden

Alle reizen van Africa Miracles worden uitgevoerd conform de ANVR reisvoorwaarden en vallen onder de garanties van zowel de SGR en het Calamiteitenfonds. Na boeking sturen wij u het ANVR-boekje toe waarin alle voorwaarden in detail gepubliceerd staan. Africa Miracles hanteert gezien het soort reizen dat wij aanbieden aangepaste voorwaarden ten aanzien van de (aan)betaling en annuleringskosten. De dagprogramma’s zijn vrij gedetailleerd weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering, zoals bijvoorbeeld gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om - vooraf of ter plaatse - wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. U kunt er in zo'n geval natuurlijk van op aan dat wij onze uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmachtsituaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie. Voor excursies waar Africa Miracles c.q. onze lokale vertegenwoordiger niet in bemiddelt, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Op onze website verwijzen wij naar andere websites. Dit is louter informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een reis of accommodatie. Africa Miracles is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van Africa Miracles zelf.

(Aan)betalingsvoorwaarden Africa Miracles: de aanbetaling bedraagt 20% van de reissom, en dient u spoedigst na ontvangst van de factuur te voldoen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor de vertrekdatum van de reis betaald te zijn. Bij boeking binnen 56 dagen voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden Africa Miracles: tot 56 dagen voor vertrek 20% van de reissom, vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek 30% van de reissom, vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom, vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom, vanaf 14 tot 7 dagen voor vertrek 90% van de reissom, binnen 7 dagen voor vertrek de volledige reissom. Bij een wijziging na boeking uwerzijds kunnen wij € 150,- wijzigingskosten in rekening brengen.

Prijzen

Alle prijzen op deze website zijn per persoon, op basis van deelname van twee personen (tenzij anders aangegeven), gebruik 2-persoonskamer en in euro’s. Brandstoftoeslagen, visumkosten, verzekeringen, facultatieve excursies, vertrek- of veiligheidsbelastingen en persoonlijke uitgaven zijn nooit bij de reissom inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Eventuele kinderkortingen, toeslagen voor Pasen, Kerst of Oud & Nieuw zijn niet standaard in onze reizen opgenomen. Wij zullen deze, indien van toepassing, specificeren in uw offerte. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke fouten. Onze offertes zijn maximaal twee weken geldig.

Facturering

Na de bevestiging van uw boeking ontvangt u digitaal een factuur waarop de details van uw boeking staan vermeld. Tevens worden hier de bedragen voor de luchthavenbelastingen en eventuele brandstoftoeslagen in rekening gebracht. De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom en dient per ommegaande te worden voldaan. Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient u het resterende bedrag te voldoen. Op onze boekingen rekenen wij een bedrag van € 2,50 voor het Calamiteitenfonds.

Reisbescheiden

Na boeking ontvangt u digitaal uw reisinformatie en (eventuele) visumformulieren. Twee weken voor vertrek ontvangt u eveneens digitaal alle reisdocumenten: vouchers, e-tickets en overige informatie. In het kader van duurzaam toerisme verstrekken wij geen kofferlabels, ticketmapjes.e.d. meer omdat gebleken is dat vele klanten hierover al beschikken. 

Verzekeringen

U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan. Een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan. Heeft u geen reisverzekering, dan kunt u die bij ons of bij uw boekingskantoor afsluiten. Ook voor het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u bij ons of bij uw boekingskantoor terecht. Africa Miracles werkt samen met Mondial Assistance. Voorwaarden en premies kunt u bij ons opvragen. Er zijn vele mogelijkheden tot uitbreiding van uw dekking. Mocht u een doorlopende reis- of annuleringsverzekering hebben, controleert u dan ter dege uw dekking. De meeste doorlopende annuleringsverzekeringen dekken slechts een beperkt bedrag, vaak niet meer dan € 1500,- per persoon per reis!

Paspoort / Visum

U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van uw paspoort en het (tijdig) verkrijgen van uw (eventueel) benodigde visum. Na boeking ontvangt u van ons informatie over het verkrijgen van uw visum en (eventueel) visumformulieren. Houdt u goed de verwerkingstijd van uw paspoort bij de verschillende ambassades of consulaten in de gaten, indien u kort voor vertrek boekt ! In Kenia, Tanzania en Oeganda kunt u uw visum verkrijgen bij aankomst, vorr een bezoek aan Rwanda moet u vooraf digitaal een visumformulier invullen.

Verplichte vaccinaties / Gele boekje

Op onze website en bij boeking geven wij algemene informatie over (verplichte) inentingen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid en ook voor het volgen van deze instructies en het op reis meenemen van het Gele Vaccinatieboekje.